Free Force for easy cycling ! WORLD NOVELTY! Patents pending. Additional bicycle power for riding depends on many parameters as described bellow: Bicycle size Saddle position The mass and configuration of knee weights Height of cyclist Gravity induced additional power varies usually from 200 to 400 watts We are expecting your questions E-mail – inventortonchev@gmail.com (+359) 876 40 37 27

СВЕТОВНА НОВОСТ с патентни регистрации! Допълнителната мощност, която следва от увеличението на нетния въртящ момент от въртенето на педалите на велосипеда зависи от много параметри. Някои от тях са изброени по-долу: Размер на велосипеда Положение на седлото Масата и конфигурацията на тежестите на коляното Височина на велосипедиста Допълнителната мощност, предизвикана от гравитацията, обичайно варира от 200 до 400 вата. Очакваме Вашите въпросите си на електронната ни поща – inventortonchev@gmail.com (+359) 876 40 37 27