НАЧАЛОТО НА КНИГАТА “АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРО-РЕВОЛЮЦИЯ
DOWNLOAD OUR NOVEL BOOK AUTOMOTIVE REVOLUTION

Отдолу може да разгледате линковете към официалните патентни публикации на изобретения, свързани с енергийната ефективност:

HYBRID AUTOMATED SYSTEM FOR BUILDING AIR CONDITIONING AND ELECTRIC SUPPLY
https://goo.gl/yxamSZ

PHOTOVOLTAIC ELECTRIC PUMPING INSTALLATION
https://goo.gl/duYRzt

CYBERNETIC SYSTEM AND METHOD OF CONTROL OF THE MECHANICAL LOADING OF A WIND TURBINE, EXTENSION OF ITS OPERATIONAL TIME AND INCREASING THE ELECTRIC OUTPUT OF THE WIND PARK
https://goo.gl/vZj5vG

INTEGRATED INTELLIGENT SYSTEM FOR DETERMINING THE ELECTRIC POWER PRODUCTION OF PHOTOVOLTAIC ELECTRIC GENERATORS
https://goo.gl/phHddi

SYSTEM FOR FORCED COOLING OF HEATED WORKING MECHANISMS WHEN LOADING HYBRID CARS
https://goo.gl/ZuB1p2

BRACKET FOR CONDUCTORS AND OPTICAL FIBRE CABLES AND METHOD FOR LAYING THEREOF
https://goo.gl/Dycj9j

INTELLIGENT STREET LIGHTING SYSTEM WITH LEDs
https://goo.gl/G8BhVd

ADJUSTING DEVICE FOR FLUID TURBINES
https://goo.gl/kogF53

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЗОРЕЦ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПАНО
https://goo.gl/onWizn

Вижте реализации на някои от горните патенти на:

http://solextra.net

http://airset.biz

Подобни електромашини, като показаната на видеото, са безчеткови. Те са и без други триещи се части, защото механичните им лагери са заменени с магнитно лагеруване без какъвто и да е било междуметален, или друг контакт. Това позволява да бъдат без каквото и да е било смазване, да работят без обслужване, и за тях да се дава доживотна фабрична гаранция при работа в проектните им условия.

Началната част на книгата “Зелената планета” може да изтеглите от тук