НАЧАЛОТО НА КНИГАТА “АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРО-РЕВОЛЮЦИЯ
DOWNLOAD OUR NOVEL BOOK AUTOMOTIVE REVOLUTION

Отдолу може да разгледате линковете към официалните патентни публикации на изобретения, свързани с чиста енергия:

SUPPORT STRUCTURE OF HYDROKINETIC ELECTRIC POWER PLANTS
https://goo.gl/xNjVTV

T-SHAPE BLADE FOR AXIAL HYDROKINETIC TURBINE
https://goo.gl/rS2jBH

ROTOR BLADE WITH REACTIVE PERIPHERAL GROOVES
https://goo.gl/G2Oynk

COMBINED WIND-PHOTOVOLTAIC ENERGY INSTALLATION
https://goo.gl/QEaWpa

HYBRID ELECTRIC GENERATOR
https://goo.gl/raBLMa

ROTOR BLADE
https://goo.gl/bSNmeV

ZERO HEAD WATER TURBINE
https://goo.gl/hA7YgJ

HYBRID VERTICAL-AXIS FLUID TURBINE
https://goo.gl/Slz3nm

HORIZONTAL-AXIS MULTI-ROTOR HYDROKINETIC TURBO-SET
https://goo.gl/MxFhaa

HYDRO-ELECTRIC POWER STATION AT FREE WATER STREAM
https://goo.gl/Fybe5i

BIRD PROTECTED WIND TRUSS
https://goo.gl/N6bsgh

COMPACT WIND AND SOLAR POWER STATION
https://goo.gl/106wtn

ADJUSTING DEVICE AND INSTALLATION FOR ENERGY CONVERSION
https://goo.gl/7rSKKq

За разлика от слънчевата енергия, която може да служи пряко за енергиен източник само денем и вятърната, която не винаги е на разпложение, то енергията на свободно течащата вода в моретата, реките, приливите и отливите е налична целодневно и ежедневно. Гравитацията също е непрекъсваема и подпомага въртенето на различни видове първични хидрокинетични енергопреобразователи, както е показано на видеото.

Повече може да видите на: http://tonchev.net

Началната част на книгата “Зелената планета” може да изтеглите от тук