Проектът ЗЕЛЕНА СОФИЯ съдържа редица иновативни патентовани технически решения за интелигентно развитие на Столицата в пълна хармония с природата и непосредствен достъп до Витоша с лифтове.
Включва проекти за устойчиво изграждане на сградите и инфраструктурата на София с бързо подобрение на здравословна среда.
Едно от природосъобразните решения е на видеото. Вместо планираният парк Изток между Младост 3 , 4 и Горубляне да се построи лифт до Витоша. Паркът среща силна съпротива от собствениците на нивите там. А на голи запустели ниви няма как да има сенчест парк и това с нищо няма да намали замърсеността на въздуха в София. Затова решението за Столичани е да ползват Витоша с един нескъп лифт за бързо качване от Младост 4 до Железница и топлите минерални извори. Така реално се осигуряват всички условия за чист въздух на софиянци, и изобщо да не се изгражда парк Изток. Инвестицията за парк Изток на 1250 декара е съизмерима с тази за лек лифт до Железница през Бистрица. като и в двете села сега има пътеки до Черни връх, които се ползват от софиянци. Под лифта е вело крострасе и еко пътека за пешеходци. Подобна пътека може да се разчисти и в трасето на съществуващия товарен лифт до студентската хижа на Витоша.

Повече за проекта ЗЕЛЕНА СОФИЯ може да изтеглете от тук !

Изпитания на новата концепция за едновременно използване на гравитацията и кинетичната енергия на хоризонтално водно течение с патентовани първични енергийни преобразуватели – Повече прочетете в сваляемия файл ТУК !

Testing of the new concept of simultaneous use of gravity and kinetic energy of horizontal water flow with patented primary energy converters – Read more in the downloadable file HERE !

Бързо придвижване в градския трафик с патентованите педално-електрически триколки и четириколки – Изтеглете повече от ТУК !

Combination of personal city transport and fitness with ultra light pedal / electric trikes and quads -Download more HERE !

Гравитационно-хидрокинетични понтонни ВЕЦ за естествени водни течения – Повече изтеглете от ТУК !​

Novel patented Hydro-Gravity power converting both river kinetic energy and gravity into electric energy by means of a turbine with wheel paddles placed on a pontoon – More info read at downloadable .pdf HERE

Подводните и надводните конструкции за турбини с препокриващи се лопати са ресурсоспестяващи и по-енергоефективни – Повече изтеглете от ТУК !

Compact propeller design with overlapping propellers is more energy efficient at both underwater and air – Read more in .pdf HERE !

Увеличаване електрогенерацията на масовите фотоволтаични панели с пренасочване на допълнителна светлина от перпендикулярни на тях огледални рефлектори – Повече изтеглете от ТУК !

Without overheating boosting solar panels with flat reflectors attached – Download more HERE !

Противокуршумни балистични изпитания на бронирани колела за бойни машини на пехотата- Повече изтеглете от ТУК !

Bullet proof ballistic tests of newly invented armored wheel for fighting armored vehicles – Download more HERE !

Изпитателна платформа на двуместна електрическа кола със светлоусилено фотоволтаично елзахранване на асфалт, в сняг, киша, черен път и водни препятствия – повече може да изтеглите от ТУК !

A test of two seat vehicle platform of E-solar car with hub wheel motors at snow, ice, off-road – More info can download HERE !

Плюс енергийни сгради с повишена външна топлоизолация и фасадни фотоволтаици с рефлектори- Повече изтеглете от ТУК !

Newly patented energy efficient solar PV building kinetic façade with tracking reflectors – More can download HERE !

Напояване на био-земеделски култури с екологично чисти подводни електрически помпи със рефлекторно усилени фотоволтаици – Повече прочетете ТУК !

Zero emission irrigation system with mirror boosted solar PV powered under water electric pumps – More read HERE !

Изпитание на подводен гравитационно усилен първичен хидрокинетичен енергиен преобразовател на енергията на свободно хоризонтално водно течение – Повече изтеглете от ТУК !

Gravity boosted under water reciprocated hydrofoil wings pontoon power plants at horizontal flow – More can download HERE !

Непотопяем подводен ДРОН с безшумно патентовано безвитлово електрическо задвижване – Повече изтеглете от ТУК !

Stealth DRONE – CLICK HERE TO SEE MORE!

Патентовано дълбоко потопено небалансирано речно водно колело с шарнирни лопатни гравитационни усилватели за понтонни ВЕЦ на бавни плитки води – Изтеглете повече от ТУК !

Patented deep submerged paddle wheel for hydro kinetic pontoon power plant boosted by articulated paddles for slow moving shallow rivers in slow motion – More can download HERE !

Прозрачните патентовани изолационни пана са най-енергоефективната и най-евтината мярка за саниране на сградите – повече изтеглете оттук !

Patented insulation transparent panes are most energy efficient solution for reducing costs for heating / cooling of buildings and houses – More download HERE !!

Ултра ниско оборотен алтернатор с постоянни магнитни зя гравитационно усилени приливно-отливни речни водни колела на понтонни ВЕЦ – Повече изтеглете от ТУК !

Ultra low RPM rotational speed permanent magnet alternator for river/tidal gravity paddle wheels – Download more HERE !

Изпитателна платформа на електрическа кола с огледално усилени бордни фотоволтаици и ел-мотори/ел-спирачки в главините на колелата И​зтеглете повече от ТУК !

Newly patented reflector boosted Solar PV panels on electric car test platform with regenerative braking hub wheel motors ​ – Download more HERE !

Модел на безекапажна бронирана кола с патентовани бронирани колела

A model of low profile unmanned fighting vehicle with patented armored wheels

Newly patented energy efficient low noise axial fans with winglet blades and ducted blowers – Download more HERE !

Енергоефективен нискошумен вентилатор с периферни ребра и периферни пръстени – Изтеглете повече от ТУК !

Прозоречни топлоизолационни прозрачни пана пренасочват допълнителна слънчева светлина към фасадни фотоволтаици на плюс енергийни сгради – повече изтеглете от ТУК !

Building integrated photovoltaic (BIPV) system boosted by mirrored window insulаting transparent panes – more download HERE !

Надлъжно поточна хидро кинетична многолопатна турбина за бавни водни течения с лопатни вихрови генератори – повече може да изтеглите от ТУК !

Patented axial flow hydro-kinetic turbine with in-blade vortex generators for low speed water flow – More can download HERE !

45 % препокриващи се ротори увеличават с до 35% подемната сила – Повече изтеглете от ТУК !

45 % overlapping rotors boost lifting power up to 35% in the comparison of no any overlapping – Download more HERE !

Ергономична патентована мехатронна кормилна уредба в облекчено изпълнение – повече изтеглете от ТУК !

Newly patented light electric car self turning steering system of a bicycle quad platform – download more HERE !

Четирипътен компютърен диференциал за електрически автомобили – повече изтеглете от ТУК !

Patented central computer unit to synchronize individual electric motors for each Е-car wheel – Download more HERE !

Фотоволтаици, монтирани в свободните магистрални сервитути произвеждат електричество за електрически коли и мрежата – Изтеглете повече ТУК !

Highway installed solar PV panels supply power for all electric mobility of highway traffic – download more HERE !

Подвижни рефлектори пренасочват повече светлина и увеличават електрогенерацията от фотоволтаичните панели – изтеглете повече от ТУК !

Tracking reflectors boosted solar PV panels – More download HERE !

Патентовани бронирани колела на хибридни бойни полеви автомобили-повече изтеглете от ТУК !

Patented armored wheels for advanced hybrid STEALTH military armored vehicles – more info download here!

Патентовани автомобилни конструкции за само наклоняване в завои за увеличена устойчивост – Повече изтеглете от ТУК !

Patented self tilting vehicles at cornering for improvement of stability and steering control – more download HERE !

Електрически автомобили и зареждаеми хибриди с високо енерго-ефективни регенеративни спирачни системи – повече изтеглете от ТУК !

Electric driven cars with high efficient regenerative braking systems – more download HERE !

Балистични куршумни изпитания на радикално новото патентовано бронирано колело – повече изтеглете от ТУК !

Bullet proof ballistic tests of newly patented armored wheel for fighting vehicles – more info download HERE !

Inclined mirrored facades and windows – more info can download HERE

Наклонени фасадни отражателни стени и прозорци – изтеглете допълнителна информация от ТУК

Подводна хидрокинетична многороторна система с препокриващи се турбинни ротори – повече изтеглете от ТУК!

Free-flow hydro powered multi turbine set with overlapping rotors – more download HERE!

Патентовани плюс енергийни фасади на сгради – Пълното описание изтеглете от ТУК

Patented Plus energy building facades – Full description download HERE

Външно прозоречно рефлекторно прозрачно пано за сгради <НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ>

Transparent exterior reflective heat insulating window pane

Производство на водородо-съдържащ горим газ от вода с отпадна топлина и катализатор <НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ>

Hydrogen reach gas production from water by waste heat and catalyst

Патентована хибридна бойна машина на пехотата с бронирани колела <НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ>

Newly patented infantry Fighting Armored Hybrid Vehicle with Armored Wheels

Гравитационно-хидрокинетична електрогенерация за производство на водород от вода <НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ>.

Gravity hydrokinetic power plant for hydrogen generation based on water.

Електро и хибридни самозареждащи се коли “ТРАКИЯ” по български патенти и “ноу-хау” <НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ>

Electric cars and plug-in-hybrids “THRACIAN” according to Bulgarian patents and “know-how”

Гравитационно-хидрокинетични понтонни ВЕЦ <НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ>

Hydrokinetic-gravity pontoon powerbarge

See more: http://powerbarge.eu

Façade insulating system with light reflectors boosted outdoor solar panels

DOWNLOAD MORE HERE

Сградната изолационна система със светлоусилени фасадни слънцеприемни пана топлоизолира и шумоизолира фасадните стени на сградите и дава повишено производство на енергия, благодарение на рефлектори. Те подходящо насочват допълнителна отразена светлина към слънцеприемни пана, без да ги прегряват.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОЩЕ ТУК

Основата на кинетичната скулптура “Раждането на Вселената”

Може да я видите на долното видео:

Триспирална кинетична скулптура “Раждането на Вселената”

Download our patented electric car project “Thracian” here

Нашият видеоканал / Our video channel

НАЧАЛОТО НА КНИГАТА “АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРО-РЕВОЛЮЦИЯ
DOWNLOAD OUR NOVEL BOOK AUTOMOTIVE REVOLUTION

Бъдещето на персоналния транспорт ТУК

Тhe future of personal transportation can be downloaded from here

От тук може да изтеглите резюме на националния проект за фотоволтаици по пътищата за зареждане на електроколи.

Анотация на работещ проект за градска електрическа мобилност за всеки може да изтеглите от тук.

Резюме на проекта и видео на подземно мини-влакче за скиори и туристи над Банско може да свалите тук.

Някои иновативни проекти по наши изобретения под патентна закрила може да видите на следните сайтове:

http://solextra.net
http://artire.biz
http://www.shecycles.eu
http://powerbarge.eu
http://bio7fit.com
http://airset.biz

Началната част на книгата “Зелената планета” може да изтеглите от тук