НАЧАЛОТО НА КНИГАТА “АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРО-РЕВОЛЮЦИЯ
DOWNLOAD OUR NOVEL BOOK AUTOMOTIVE REVOLUTION

Балканската Академия за Иновации (БАИ) e децентрализирана организация на иновативно мислещи хора и предприемчиви фирми, които обезпечава с конкретна информация за реализация на техните технически решения. БАИ обединява усилията на предприемачи и изобретатели от България, Гърция, Румъния, Сърбия и други страни за успешно участие в глобални иновационни конкурси, публично обявени от конкретни възложители на долните линкове:

https://ninesights.ninesigma.com/gc

http://www.yet2.com/active-projects/

We are driving both positive cultural change and business success by introducing new collaboration models that help change the world.

By sharing collaborative experience with our providers, partners and colleagues we will forge long-term relationships that result in shared market success for all.

See GRAND CHALLENGES at:

https://ninesights.ninesigma.com/gc

http://www.yet2.com/active-projects/

Advanced Electric Motor of the Future

https://ninesights.ninesigma.com/web/incwell-gallery/needs-listing/-/needs-portlet/viewNeed?_NeedsPortlet_WAR_NeedPortletsportlet_needId=767

Global Smart City Project

https://ninesights.ninesigma.com/web/nextchallenge?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Ignite%20Newsletter%20-%20June%2030.17%20(3)&utm_content=&spMailingID=29606151&spUserID=ODc3NzI2NTI1MDIS1&spJobID=1063842406&spReportId=MTA2Mzg0MjQwNgS2