НАЧАЛОТО НА КНИГАТА “АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРО-РЕВОЛЮЦИЯ
DOWNLOAD OUR NOVEL BOOK AUTOMOTIVE REVOLUTION

Изобретателите, предприемачите и стартиращите фирми са изправени пред големи предизвикателства: как да се стигне от идеята до изобретението? Как да си защитят правата върху тяхната иновация? Как изобретението им да се развие до патентоспособна иновация/и и да се превърне в печеливш правно защитен пазарен продукт/и? Как да се финансира/субсидира разработването на изобретението?

Нашият екип има натрупани познания от дългогодишен опит с иновации, изобретения и патенти. Част от тях са посочени на страниците на настоящия портал с бързи връзки към техните официални патентни описания, публикувани в световната патентна база данни. Целта на публикациите е да помогнат за оформяне на патентната закрила на Вашите изобретния.

Въз основа на нашия опит, след бърз преглед на Вашата идея, ще дадем практически решения за развитието ѝ с конкретни действия, както и активно да Ви подпомогнем в тях. Да оформим необходимите документи за патентна защита на иновацията, да организираме финансирането на разработката и изпитанията на прототипи, да Ви свържем с подходящи партньори и пр.

За Ваше улеснение сме изготвили опростена форма, за да представите идеята/e си . В кратък срок анализираме как Вашата иновация може да се развие до успешен бизнес и Ви отговаряме. Успех!

Екипът на Green Innovations
http://tonchev.net
(+359) 876 40 37 27

Началната част на книгата “Зелената планета” може да изтеглите от тук